Homepage
Homepage
Homepage
Homepage
Homepage

 

Aarten Energy Solutions

 

Nieuwsfeiten & Trends

     

Aarten Energy Solutions B.V., hierna weergegeven als AES, is eind maart 2015 ontstaan door samenvoeging van de activiteiten die voorheen door de juridische entiteiten Aarten Management & Consultancy B.V. (AMC) en Aarten Wind Solutions B.V. (AWS) werden uitgevoerd.

  

Aarten Wind Solutions zal blijven bestaan als handelsnaam vanwege de bekendheid door onder meer de uitvoering van de pilot Kennisplatform Windenergie.

 

Voor meer informatie over AES, klik hier.


De essentie van de activiteiten van Aarten Energy Solutions is: ‘Veranderen in een duurzame samenleving’.


Onze visie is dat in een wereld met toenemende klimatologische, maatschappelijke, financiële, en energie gerelateerde uitdagingen, wij onze klanten leiderschap en kennis bieden die hen ondersteunen bij de uitdagingen van morgen.

 

AES belangrijkste focus ligt bij de volgende activiteiten: 

 • Strategie en bedrijfsadvies in de energie sector en aanverwante gebieden, daarbij inbegrepen markt analyses, case studies, conceptuele ontwerpen, haalbaarheidsstudies, optimaliseren van bedrijfsprocessen en/of ondersteuning bij ‘trouble shooting’
 • M&A advies en Due Diligence ondersteuning op gebied van technische, operationele en management processen en activiteiten
 • Senior project management van complexe projecten waar behoefte is aan directie ervaring
 • Het bij elkaar brengen en faciliteren van de verschillende stakeholdergroepen bij energie transitie onderwerpen. Denk hierbij aan het opzetten van een nieuw kennisplatform op nationaal niveau.

   

Voor vorige nieuwsfeiten verwijzen we u naar de relevante sectie onder ‘Media’.   

   

[4 okt. 2016] NOS: Klimaatakkoord betekent 'revolutie' in Nederland

Het Parijse klimaatverdrag wordt van kracht, nu het Europese Parlement ermee heeft ingestemd. Om het verdrag in werking te kunnen laten treden was de goedkeuring nodig van tenminste 55 landen die samen verantwoordelijk zijn voor 55 procent van de wereldwijde uitstoot. Dat aantal is nu gehaald. Voor Nederland heeft dit verdrag enorme gevolgen, denken deskundigen. Lees hier verder.

 

[22 Sept. 2016] Ensoc: Hoe de energietransitie te financieren?

Nederland moet volgens adviesbureau McKinsey 200 miljard investeren in duurzame energie en energiebesparing om te voldoen aan de klimaatdoelen. Maar waar moet het geld vandaan komen? Lees de rest van het artikel hier. 

 

[13 sept. 2016] ECN: Energietrends 2016: Nederlandse energievoorziening in cijfers

Hoe is het gesteld met de energievoorziening in Nederland? Slagen we erin om meer duurzame energie op te wekken? Hoeveel elektrische auto’s zijn er op de weg? Hoe betrouwbaar zijn onze energienetten? Deze en andere vragen worden beantwoord in ‘Energietrends 2016’. Klik hier om het volledige rapport te lezen. 

 

[12 sept. 2016] CBS: Meer uitstoot broeikasgassen in 2015

De uitstoot van broeikasgassen in Nederland is vorig jaar met 5 procent toegenomen ten opzichte van 2014. Elektriciteitscentrales hebben in 2015 meer steenkool en minder aardgas verstookt. Lees hier het volledige artikel.

 

-----------------------------

 

Zonatlas wil de komende jaren doorgroeien van een succesvolle website naar een onafhankelijk platform waar consumenten terecht kunnen voor meer dan alleen inzicht in de zonne-energie potentie van hun dak. Ook zal Zonatlas het platform worden waar ze terecht kunnen met al hun vragen over het opwekken en gebruiken van zonne-energie en overige duurzame energiebronnen. Lees meer ….. 

  

Verwezen wordt naar de website van Ecofys voor laatste nieuws en rapporten over duurzame energie onderwerpen.

Lees meer ...

 

Informatie over decentrale duurzame energieopwekking, energiebesparingen, en betrokkenheid burgers. 

Verwezen wordt naar de website van EnShared. Klik hier voor meer informatie.

De aandeelhouders van Aarten Energy Solutions B.V. zijn tevens betrokken bij EnShared.

 

  

   

Markten 

 

   

Partners & Links

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

energie transitie

 • Bedrijven en organisaties, w.o. NGO’s, overheden en financiële instellingen, die druk bezig zijn met energie transitie onderwerpen
 • Duurzame energie bronnen (centraal en decentraal)
 • Energie efficiëntie programma’s en CO2 reductie programma’s


Elektriciteit-, gas- en aanverwante sectoren - bijv:

 • Elektriciteitsopwekking
 • Transmissie & distributie netwerksystemen (elektriciteit, gas)
 • Energie intensieve eind gebruikers

Voor een overzicht van Partners, klik hier.

 

Voor een overzicht van  relevante energie en duurzaamheid gerelateerde websites, klik hier.


 

Petrochemische sector - bijv:

 • Raffinaderijen & faciliteiten, en chemie installaties
 • Gas installaties
 • Opslag terminals
Contact
Verstuur

‘Veranderen in een duurzame samenleving'

Contactgegevens

Aarten Energy Solutions B.V.


Ir. Th. (Thijs) Aarten 
E   
thijs.aarten@aarten-es.com

M  +31 - (0)6 -24707247

Spinozalaan 1V, 2273 XA Voorburg, NL

 

R.J. (Roel) Aarten 

E    roel.aarten@aarten-es.com

M  +31 - (0)6 - 50123292

Monnickendamstr. 70, 8244 EE Lelystad, NL

© Copyright 2015-2016 Aarten Energy Solutions B.V.

Voor energie (transitie) onderwerpen: info@aarten-es.com