Homepage
Homepage
Homepage
Homepage
Homepage

 

Aarten Energy Solutions

 

Nieuwsfeiten & Trends

     

Aarten Energy Solutions B.V., hierna weergegeven als AES, is eind maart 2015 ontstaan door samenvoeging van de activiteiten die voorheen door de juridische entiteiten Aarten Management & Consultancy B.V. (AMC) en Aarten Wind Solutions B.V. (AWS) werden uitgevoerd.

  

Aarten Wind Solutions zal blijven bestaan als handelsnaam vanwege de bekendheid door onder meer de uitvoering van de pilot Kennisplatform Windenergie.

 

Voor meer informatie over AES, klik hier.


De essentie van de activiteiten van Aarten Energy Solutions is: ‘Veranderen in een duurzame samenleving’.


Onze visie is dat in een wereld met toenemende klimatologische, maatschappelijke, financiële, en energie gerelateerde uitdagingen, wij onze klanten leiderschap en kennis bieden die hen ondersteunen bij de uitdagingen van morgen.

 

AES belangrijkste focus ligt bij de volgende activiteiten: 

 • Strategie en bedrijfsadvies in de energie sector en aanverwante gebieden, daarbij inbegrepen markt analyses, case studies, conceptuele ontwerpen, haalbaarheidsstudies, optimaliseren van bedrijfsprocessen en/of ondersteuning bij ‘trouble shooting’
 • M&A advies en Due Diligence ondersteuning op gebied van technische, operationele en management processen en activiteiten
 • Senior project management van complexe projecten waar behoefte is aan directie ervaring
 • Het bij elkaar brengen en faciliteren van de verschillende stakeholdergroepen bij energie transitie onderwerpen. Denk hierbij aan het opzetten van een nieuw kennisplatform op nationaal niveau.

   

Voor vorige nieuwsfeiten verwijzen we u naar de relevante sectie onder ‘Media’.     

  

[Juli 2017] WWF: Grootste EU investeerders zijn al gedeeltelijk in lijn met de ‘Paris Agreement’ doelen, maar meer is nodig. Lees meer.

 

[Juni 2017] Urgenda: Nederland kan een volledig duurzame energievoorziening realiseren in 2030. Lees meer.

 

[Juni 2017] IEA: ‘Tracking Clean Energy Progress’ onderzoekt de voortgang  van verschillende ‘schone energy technologieën’ naar een interim 2°C scenario doel in 2025. Lees meer.

 

[Juni 2017] REN21: Nieuw geïnstalleerde hernieuwbare energie capaciteit geeft een nieuw record in 2016, met 161 GW toegevoegd, waardoor wereldwijde totaal met bijna 9% is toegenomen relatief t.o.v. 2015. Lees meer.

 

[Mei 2017] IRENA: ca. 10 miljoen mensen werken in ‘Global Renewable Energy Industries’.  Lees meer.

 

[Mei 2017] CBS: Monitor Duurzaam Nederland 2017, update indicatoren. Lees meer. 

 

-----------------------------

 

Zonatlas wil de komende jaren doorgroeien van een succesvolle website naar een onafhankelijk platform waar consumenten terecht kunnen voor meer dan alleen inzicht in de zonne-energie potentie van hun dak. Ook zal Zonatlas het platform worden waar ze terecht kunnen met al hun vragen over het opwekken en gebruiken van zonne-energie en overige duurzame energiebronnen. Lees meer …..   

 

Informatie over decentrale duurzame energieopwekking, energiebesparingen, en betrokkenheid burgers. 

Verwezen wordt naar de website van EnShared. Klik hier voor meer informatie.

 

De aandeelhouders van Aarten Energy Solutions B.V. zijn tevens betrokken bij EnShared en Zonatlas.


-----------------------------


Verwezen wordt naar de website van Ecofys  (sinds November 2016 onderdeel van Navigant) voor laatste nieuws en rapporten over duurzame energie onderwerpen.

Lees meer ...  

 

  

   

Markten 

 

   

Partners & Links

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

energie transitie

 • Bedrijven en organisaties, w.o. NGO’s, overheden en financiële instellingen, die druk bezig zijn met energie transitie onderwerpen
 • Duurzame energie bronnen (centraal en decentraal)
 • Energie efficiëntie programma’s en CO2 reductie programma’s


Elektriciteit-, gas- en aanverwante sectoren - bijv:

 • Elektriciteitsopwekking
 • Transmissie & distributie netwerksystemen (elektriciteit, gas)
 • Energie intensieve eind gebruikers

Voor een overzicht van Partners, klik hier.

 

Voor een overzicht van  relevante energie en duurzaamheid gerelateerde websites, klik hier.


 

Petrochemische sector - bijv:

 • Raffinaderijen & faciliteiten, en chemie installaties
 • Gas installaties
 • Opslag terminals
Contact
Verstuur

‘Veranderen in een duurzame samenleving'

Contactgegevens

Aarten Energy Solutions B.V.


Ir. Th. (Thijs) Aarten 
E   
thijs.aarten@aarten-es.com

M  +31 - (0)6 -24707247

Spinozalaan 1V, 2273 XA Voorburg, NL

 

R.J. (Roel) Aarten 

E    roel.aarten@aarten-es.com

M  +31 - (0)6 - 50123292

Monnickendamstr. 70, 8244 EE Lelystad, NL

© Copyright 2015-2017 Aarten Energy Solutions B.V.

Voor energie (transitie) onderwerpen: info@aarten-es.com